^Powrót na górę

Witamy

Biblioteka

Oferta

Programy

Joanna Chłosta-Zielonka - "Życie literackie Warmii i Mazur"


Niezwykle wartościowa praca dotycząca życia literackiego na Warmii i Mazurach od zakończenia drugiej wojny światowej aż do początku transformacji społeczno-politycznej i kulturalnej w naszym kraju i w naszym regionie. Stanowi niewątpliwie symboliczne "zamknięcie" tego tematu w ujęciu monograficznym - zatem będzie w przyszłości punktem odniesienia badaczy, których te ten zainspiruje."

 

Sprawdź dostępność pozycji w katalogu on-line24,26,27,28

Pamięć.Wyzwanie dla nowoczesnej Europy

Głównym trzonem publikacji są rozmowy na temat „wspólnej historii”, roli i miejsca Warmii i Mazur we współczesnej Europie, a także rozważania o wartościach europejskich, roli Unii Europejskiej, „geografii pamięci”, zależności pomiędzy pamięcią zbiorową i zjawiskiem krajobrazu kulturowego, czy też o samym pojęciu narodu politycznego.
Książka jest wyrazem uznania dla prof. Hansa-Gerta Pötteringa, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, przyjaciela partnerstwa Powiatów Olsztyńskiego i Osnabrück. Okazją do wydania książki jest uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2008.

Sprawdź dostępność pozycji w katalogu on-line

Agata Walińska - "Ludowe świętowanie na Warmii"

Zeszyt ćwiczeń muzealnych dla sześciolatków. Jest to zbiór dawnych zwyczajów świątecznych charakterystycznych dla terenów Warmii - krainy położonej w północno-wschodniej części polski. Zeszyt zawiera nie tylko opis tradycyjnych obrządków lecz także liczne zadania pozwalające dzieciom na "podróż" w czasie i przeżycie części wątków kulturowych obecnych w dzisiejszych czasach, takich jak: przywoływanie wiosny, obchody nocy świętojańskiej, tłusty czwarek, jednakże w lekko innej formie.

Sprawdź dostępność pozycji w katalogu on-line20,25,26,27

"Borussia. Ziemia i ludzie. Antologia literacka"

Zmieniona wersja wydania niemieckiego, w której pomieszczony został przegląd piśmiennictwa w języku łacińskim, niemieckim, polskim, litewskim, rosyjskim z obszaru dawnych Prus, a obecnie Warmii i Mazur, obwodu kalinigradzkiego i Litwy.
Wśród autorów są m.in. Mikołaj Kopernik, Immanuel Kant, Ignacy Krasicki, Ernst Wicher i Ernst Wiechert, Johannes Bobrowski, Erwin Kruk, Michał Kajka, Arno Surminski, Marion Dönhoff, Oleg Głuszkin.
Bohaterem antologii jest historyczna kraina, jak również jej mieszkańcy bez względu na przynależność narodową i społeczną. Tematem antologii są więc ludzkie losy i naturalny krajobraz, mały świat dookolny (mała ojczyzna) i wielka historia

Sprawdź dostępność pozycji w katalogu on-line24,26,27

Winfried Lipscher - "Barczewo w Europie"

Opowieść Winfieda Lipschera jest osobistą narracją o życiu pogranicznego miasteczka w I poł. XX wieku, na którym odcisnęła się wielka historia. Są to wspomnienia, portrety Polaków, Niemców, Warmiaków, Wilniuków i innych osadników powojennych, ale również ukazany dramat ludności niemieckiej, która musiała opuścić swoje rodzinne miasto.
Winfried Lipscher: ur. w 1938 roku w Barczewie. Opuścił swoje rodzinne miasto w 1957 r., teolog, tłumacz, niemiecki dyplomata, radca Ambasady Niemiec w Warszawie (od 1971), znany orędownik pojednania polsko-niemieckiego. Tłumacz oficjalnych przemówień prezydentów Niemiec w latach 90., tłumacz poezji Jana Pawła II na język niemiecki.

Sprawdź dostępność pozycji w katalogu on-line26,27

Kazimierz Brakoniecki - "Prowincja człowieka. Obraz Warmii i Mazur w literaturze olsztyńskiej"

Autor należy do wybitnych przedstawicieli nowej literatury polskiej na Warmii i Mazurach. Jego interpretacja poezji i prozy Warmii i Mazur odbiega od sztampowego ujęcia literatury prezentowanego w podręcznikach. Kazimierz Brakoniecki krytycznie ocenia zastany dorobek literacki, jednocześnie stawia wiele interesujących, ważnych pytań o rolę literatury w kształtowaniu świadomości regionalnej.

 

Sprawdź dostępność pozycji w katalogu on-line24,26,27

Tekla Żurkowska -"Mazurskie cmentarze.Symbole w krajobrazie"

Już od lat olsztyńska "Borussia" wiele miejsca w swojej działalności poświęca problematyce krajobrazu kulturowego Warmii i Mazur. Czytanie krajobrazu, jak to nazwaliśmy, ma szczególne znaczenie w miejscu, gdzie przekaz pokoleniowy i tradycyjne więzi zostały przerwane. Wowczas pozostaje odwoływać się do materialnych śladów przeszłości, do znaków krajobrazu. W ten sposób jesteśmy w stanie nie tylko wzbogacić i uzupełnić naszą wiedzę historyczną. Ten rodzej poznania tworzy emocjonalną więź z miejscem zamieszkania, pozwala budować tożsamość regionalną. Aby tak się stawało należy rozpoznawać, opisywać i ochraniać znaki przeszłości. Temu służy niniejsza publikacja. Rozpoczyna ona serię wydawniczą "Borussii" o nazwie KRAJ-OBRAZY. Będziemy w niej prezentować elementy i wyróżniki lokalnego krajobrazu, stanowiące o specyfice i tożsamości regionu, często podziwiane i budzące zachwyt, a jednak jakby nie do końca rozpoznane i "oswojone".

Sprawdź dostępność pozycji w katalogu on-line26,27

Bank Spółdzielczy w Szczytnie - 100 lat na Mazurach

Bank Spółdzielczy w Szczytnie z okazji swojego jubileuszu przekazał bibliotece publlikacje "Bank Spółdzielczy w Szczytnie-100 lat na Mazurach ".
Bogato ilustrowany album zawiera min. historię swojego oddziału w Pasymiu. Serdecznie zapraszamy do lektury.

1,26

Region

Kraj

Historia Pasymia

Zabytki

Instytucje i organizacje

Copyright © 2015. Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu  Rights Reserved.