^Powrót na górę

Witamy

Biblioteka

Oferta

Programy

CleverleyJ.Michael-''Urodzony żołnierz''

„Urodzony żołnierz” to unikalna wyprawa poprzez dwa konflikty zbrojne XX wieku. Jej przewodnikiem jest Larry Thorne – niezwykły żołnierz wielu armii i wielu bitew. Nim trafił do USA i znalazł się w szeregach oddziałów walczących w Wietnamie, Larry Thorne przebył długą drogę. Urodzony jako Lauri Törni, walczył w wojsku fińskim z Sowietami podczas wojny zimowej (1939-1940), a następnie przeszkolony przez Waffen SS, w wojnie kontynuacyjnej (1941-1944). Po II wojnie światowej, ścigany pod groźbą śmierci, stał się uchodźcą, więźniem politycznym, nielegalnym emigrantem. Zimna Wojna sprawiła, że znalazł nowy dom w USA i stał się jednym z pierwszych członków elitarnych amerykańskich oddziałów specjalnych. Wraz z nimi trafił do Wietnamu. Opowieść J. Michaela Cleverleya znakomicie oddaje specyfikę czasów, w jakich przyszło żyć jej bohaterom. Stanowi barwną, zaskakują podróż przez życie człowieka, który stał się legendą słynnych „zielonych beretów”.  

Sprawdź dostępność pozycji w katalogu on-line

Wojciech Jagielski - "Trębacz z Tembisy"

 "Trębacz z Tembisy" to opowieść o Nelsonie Mandeli, jednym z największych przywódców XX wieku, który za polityczne sukcesy zapłacił wysoką cenę w życiu osobistym. Drugim bohaterem książki jest Freddie Maake, twórca wuwuzeli - wydających głośny dźwięk trąbek, popularnych podczas mistrzostw świata w piłce nożnej w RPA. Maake to zwyczajny Afrykańczyk. Żyje nie polityką, lecz piłką nożną. Politycznych burz, strajków, zamieszek, debat i wstrząsających państwem rewolucji prawie nie zauważa - a w każdym razie niewiele z nich rozumie. W jaki sposób jego los splata się z losem legendarnego południowoafrykańskiego przywódcy, laureata pokojowej Nagrody Nobla?

Sprawdź dostępność pozycji w katalogu on-line

Nosowska Dorota; Kreczman-Madej Renata-"5 największych problemów u dzieci"

Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców dotyczący pięciu największych problemów u dzieci: ADHD, dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia i wstyd.

  W książce tej znajdziemy odpowiedzi na następujące pytania:
 • Jak stwierdzić u dziecka dysleksję i jak z nią walczyć?
 • W jaki sposób pomóc uczniowi z dysortografią?
 • Jak wesprzeć dziecko z dyskalkulią?
 • Jak radzić sobie z dzieckiem z ADHD?
 • Jak pomóc nieśmiałemu dziecku w walce ze wstydem?
 • Wskazówki, jak oderwać dziecko od komputera.
 • Rady dla rodziców telewizyjnego maniaka.
 • Metody postępowania z fanem sieci fast food.
 • Rady na czas dojrzewania.

Sprawdź dostępność pozycji w katalogu on-line

Donatella della Porta -"Ruchy społeczne. Wprowadzenie"


Książka stanowi krytyczne i analityczne wprowadzenie do problematyki działań zbiorowych we współczesnym świecie. Ruchy społeczne na stałe wpisały się w pejzaż współczesnych demokracji w drugiej połowie XX wieku, począwszy od protestów studenckich i robotniczych w latach 60. po ruchy zajmujące się prawami kobiet, kwestiami etnicznymi, pokojem na świecie i ochroną środowiska.

 

Sprawdź dostępność pozycji w katalogu on-line

Justyna Polanska - "Pod niemieckimi łóżkami"


Książka, która wywołała w Niemczech falę dyskusji. Autorka, trzydziestodwuletnia Polka, od dziesięciu lat sprząta, oczywiście "na czarno", tamtejsze domy. I ma wiele do powiedzenia, m.in. o stosunku swoich pracodawców do siebie oraz o słynnym niemieckim porządku i czystości? Ale to także wyjątkowa rzecz "z pierwszej ręki" o życiu młodej kobiety, egzystującej nielegalnie z dnia na dzień jak miliony imigrantów (i pół miliona sprzątających Polek!), bez perspektyw i jakiejkolwiek ochrony, od zdrowotnej począwszy. Śmieszne, straszne i pouczające.

Sprawdź dostępność pozycji w katalogu on-line

Michael Stuermer - "Putin i odrodzenie Rosji"


Przywódców nowej Rosji - od Gorbaczowa do Putina - analizuje się przeważnie pod jednym kątem: są raczej nacjonalistyczni czy też... wciąż jeszcze postkomunistyczni? Stuermer inaczej. Bywając na salonach wielkiej władzy i grubych portfeli, a jednocześnie uważając się za świetnego obserwatora i dobrego psychologa, uznał, że Putina już przejrzał: to wprawdzie były funkcjonariusz KGB, ale bynajmniej nie komunista. Dla niego sprawa przynajmniej pod tym względem jest jasna - Putin to gorący rosyjski patriota, nacjonalista, który dawno już i bez wahania odciął się od komunizmu. A przyszłość Rosji - i silnie zależnej od niej Europy - zależy nie od takiej czy innej ideologii, ale od demografii, religii i, przede wszystkim, ekonomii. O losach Rosji (i całego regionu) decyduje dziś - powiada autor - kurs ropy i gazu, a od dywizji pancernych i łodzi podwodnych ważniejsze są meczety oraz ropo- i gazociągi. Czytając te pracę nie wiemy, czy Sturmer ma rację. Wiemy - że jest przekonujący.

Sprawdź dostępność pozycji w katalogu on-line

Jerzy Hamerski - "Gotowe scenariusze imprez szkolnych"Autor zaadresował książkę do nauczycieli i rodziców, instruktorów i wychowawców, pracowników domów kultury oraz świetlic. Stanowi ona zbiór propozycji przeciwstawiających się tzw. kuczciom, czyli akademiom ku czci, nudnym i długim, wątpliwym wychowawczo i miernym artystycznie.
Wieloletnie doświadczenie Jerzego Hamerskiego w pracy z dziećmi zaowocowało materiałem, który ułatwi przygotowanie każdej uroczystości wspólnie z uczniami. W książce Autor wyjaśnia, jakie są cechy dobrej imprezy szkolnej, jak pracować z wierszem i piosenką, jak stworzyć ciekawą scenografię, kostiumy i rekwizyty.
20 gotowych scenariuszy, które można wykorzystać w każdej szkole - od rozpoczęcia roku szkolnego, przez imieniny klasy, Wielkanoc, Dzień Matki po zakończenie roku szkolnego!
Jerzy Hamerski jest kawalerem Orderu Uśmiechu, założycielem słynnej w Poznaniu szkoły "Łejery", autorytetem dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Niezmordowanym i entuzjastycznym propagatorem twórczych form nauczania i wychowania. Organizatorem szkoleń dla nauczycieli.

Sprawdź dostępność pozycji w katalogu on-line

Johann Gottfried Herder -"Dziennik mojej podróży z roku 1769"


Jest jedną z niewielu nietłumaczonych na język polski prac pochodzącego z Morąga Johanna Gottfrieda Herdera. Wybitny filozof odkrywa w nim swoją nowatorską koncepcję uniwersalnej idei łączącej koncepcje pedagogiczne i konstytucyjno-państwowe.
W "Dzienniku..." Herder zawarł swe nowatorskie spojrzenie na epokę oświecenia, na społeczeństwa i państwa oraz problemy szkolnictwa. Opis ten jest uzupełniony odkrywaniem nowych krajobrazów
i przestrzeni kulturowych

Sprawdź dostępność pozycji w katalogu on-line24,25,27

Stosunki polsko-niemieckie 1949-2005

Niniejsza książka stawia sobie za cel zbadanie fundamentów polsko-niemieckiej "wspólnoty wartości i interesów". Analiza ta nie zamyka się na ocenie aktualnego rozwoju relacji dwustronnych, lecz sięga także do źródeł procesu pojednania między Polakami a Niemcami przed upadkiem bloku sowieckiego. Książka jest zbiorem dziesięciu esejów różnych autorów obu narodowości.

 

Sprawdź dostępność pozycji w katalogu on-line

Holger Rogall - "Ekonomia zrównoważonego rozwoju"Praca Holgera Rogalla, przekazywana polskiemu czytelnikowi, jest systematycznym i wielostronnym wprowadzeniem do ekonomii zrównoważonego rozwoju. Dostarcza wiedzę niezbędną do zrozumienia podstaw ekonomicznych, politycznych, prawnych i technicznych nowej szkoły.
Ekonomia zrównoważonego rozwoju dąży do określenia takich warunków gospodarowania, które zapewniałyby dostatecznie wysokie standardy ekologiczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe wszystkim ludziom żyjącym obecnie i wszystkim przyszłym pokoleniom w granicach tolerancji natury, urzeczywistniając zasadę sprawiedliwości wewnątrz- i międzypokoleniowej.
Wychodząc od toczącej się współcześnie dyskusji nad zrównoważonym rozwojem, autor odnosi się do ekonomii tradycyjnej i wskazuje jej niezbędne reformy. Na szczególną uwagę zasługuje analiza przyczyn nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych oraz możliwych strategii zaradczych. Praca zawiera charakterystykę wybranych obszarów strategicznych zrównoważonego rozwoju sporządzoną na przykładzie zrównoważonej polityki gospodarczej i energetycznej, polityki mobilności i kształtowania produktów. Autor sugeruje w niej korzystne dla przyszłości rozwiązania.
Przemyślana forma dydaktyczna i przystępny język czynią książkę łatwo zrozumiałą również dla studentów i osób niebędących specjalistami w dziedzinie ekonomii.

Sprawdź dostępność pozycji w katalogu on-line

Waldemar Żebrowski - "Współczesne systemy polityczne"

Prezentacja systemów politycznych państw współczesnych wydaje się mieć istotne znaczenie, chociażby z uwagi na to, że po rozpadzie komunizmu nastąpiły bliższe, systematycznie pogłębiane kontakty Polski z krajami o ugruntowanej demokracji. Równie ważne są stosunki Polski z państwami, które zaczęły budować demokrację na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Szukanie podobieństw i różnic w organizacji życia politycznego jest w tej sytuacji naturalne. Niniejsza publikacja stanowi wprawdzie syntetyczne ujęcie problematyki, ale takie dociekania może Czytelnikowi ułatwić. Została też przygotowana z myślą o środowiskach akademickich i realizowanym na studiach politologicznych przedmiocie współczesne systemy polityczne.(ze wstępu )

Sprawdź dostępność pozycji w katalogu on-line

Konstanty A. Wojtaszczyk -"Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych"


Książka pomyślana jest jako komplementarny wykład podstaw nauk politycznych i wiedzy o społeczeństwie. Jest adresowana do:
- studentów studiów I i II stopnia kierunków politologicznych i pokrewnych;
- studentów studiów uzupełniających i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie szeroko rozumianych nauk społecznych;
- nauczycieli wiedzy o społeczeństwie oraz przedmiotów pokrewnych;
- uczniów szkół średnich

Sprawdź dostępność pozycji w katalogu on-line

Stosunki Międzynarodowe. Vademecum

Dzięki uporządkowanemu, przejrzystemu wykładowi na temat licznych zagadnień stosunków międzynarodowych książka stanowi kompendium wiedzy z tego przedmiotu, vademecum studentów kierunków politologicznych.
Teoria i historia stosunków międzynarodowych, prawo międzynarodowe, instytucje i organizacje międzynarodowe, dyplomacja, spory i konflikty, problemy globalizacji, samostanowienie narodów, to tylko niektóre z wielu podejmowanych w opracowaniu tematów.
Niewątpliwą zaletą jest troska o ilustrowanie i objaśnienie teorii interesującymi przykładami, a ponadto precyzja i zwięzłość w ujęciu złożonych problemów tej dyscypliny naukowej. Książka zawiera bogaty wykaz literatury przedmiotu, łącznie z czasopismami, listę organizacji, ośrodków badawczych i instytucji zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, a także aneks z aktualnymi informacjami orientującymi w światowym układzie politycznym, ekonomicznym i społecznym.

Sprawdź dostępność pozycji w katalogu on-line

David Begg - "Ekonomia. Makroekonomia. Tom 2"


"Ekonomia" jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni. W nowym wydaniu podręcznika udoskonalono jego zawartość i zaktualizowano omawiane przykłady oraz uwzględniono najnowsze wydarzenia. Szczególną uwagę poświęcono rozszerzeniu materiałów uzupełniających dla wykładowców i studentów.


Sprawdź dostępność pozycji w katalogu on-line

David Begg - "Ekonomia. Mikroekonomia. Tom 1"


"Ekonomia" jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni. W nowym wydaniu podręcznika udoskonalono jego zawartość i zaktualizowano omawiane przykłady oraz uwzględniono najnowsze wydarzenia. Szczególną uwagę poświęcono rozszerzeniu materiałów uzupełniających dla wykładowców i studentów.

 

Sprawdź dostępność pozycji w katalogu on-line

Barbara Stanisławczyk, Dariusz Wilczak - "Pajęczyna. Syndrom bezpieki"


"Obejmowałem tylko odcinek, maleńką odległość od zdarzenia do zdarzenia. Wykonywałem rozkazy. Nierealność mojego świata brała się stąd, że często nie wiedziałem, po co to wszystko robię, po co idę za człowiekiem, kim jest ten człowiek, kim właściwie jestem ja, który idę. Nad nami był ktoś, kto to obejmował, i dla niego prawdopodobnie miało to sens. Nam tego nie zdradzano. Na dole żyliśmy w systemie nonsensu, tak nauczeni, żeby się nad tym nie zastanawiać. Ten system był w całości spójny. Poszczególne elementy nielogiczne układały się w logiczny bezsens" - wspomina Jerzy K., jeden z siedmiu bohaterów tej książki, oficerów Służby Bezpieczeństwa, którzy zdecydowali się mówić.
Bronili się przed pytaniami. Woleli opowiadać sami. Uczestniczyli w grze, do której oni pisali scenariusz. Przyjęli zasady gry. Opłacało się. Otrzymali swego rodzaju spowiedź.
Pajęczyna to jeden z najlepszych zapisów reporterskich o Służbie Bezpieczeństwa.

Sprawdź dostępność pozycji w katalogu on-line

Hannah Arendt - "Korzenie totalitaryzmu"


Klasyczna już pozycja dotycząca analizy systemów totalitarnych.
Lektura obowiązkowa przede wszystkim dla studentów na wszystkich kierunkach nauk społecznych, filozofii i historii.Książka ukazuje przyczyny ideowe oraz warunki polityczne i ekonomiczne, które spowodowały pojawienie się antysemityzmu, faszyzmu oraz komunizmu.
Hannah Arendt, urodziła się w 1906 roku, studiowała filozofię u Heideggera, Husserla i Jaspersa. W 1933 emigrowała do Paryża, 1940 internowana, w 1941 wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Od roku 1955 aż do śmierci w 1975 roku, wykładała na czołowych uczelniach amerykańskich.

Sprawdź dostępność pozycji w katalogu on-line

Rostowska Teresa (red) - "Psychologia rodziny"

Książkę tworzą opracowania wielu autorów, przynoszące przegląd najnowszych badań i analiz z zakresu różnorodnych aspektów życia małżeńskiego i rodzinnego w Polsce. W pierwszej kolejności przedstawiono problemy związane z małżeństwem i aktywnością zawodową partnerów związku małżeńskiego. Wskazano na przeobrażenia, jakim podlegało małżeństwo jako instytucja na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci XX i na początku XXI wieku, uwzględniono także nowo pojawiające się formy życia partnerskiego, jak np. związki kohabitacyjne. Psychologia małżeństwa i rodziny pozostaje w ścisłym związku z psychologią rozwoju człowieka; to właśnie rodzice są obdarzeni przypisanym im przez naturę darem przekazywania życia. Z tego względu w dalszej części pracy przedstawiono współczesne osiągnięcia psychologii prenatalnej: roli więzi rodzinnych w rozwijaniu empatii czy też inteligencji emocjonalnej rozpatrywanej w kontekście struktury rodziny. W perspektywie wyzwań współczesności w końcowej części książki wskazano na problemy i trudności doświadczane przez współczesną rodzinę: specyfikę funkcjonowania rodziny zrekonstruowanej, problemy rodziny z osobą niepełnosprawną fizycznie oraz zagadnienia rodzinnych uwarunkowań zachowań agresywnych u młodzieży.

Sprawdź dostępność pozycji w katalogu on-line

Reid G.(red.), Wearmouth J.(red.) - "Dysleksja.Teoria i praktyka"

„Dysleksja. Teoria i praktyka” dostarcza informacji na temat najnowszych koncepcji dotyczących dysleksji oraz nauczania czytania i pisania. Jak wskazuje sam tytuł, książka składa się z dwóch części. W pierwszej z nich przedstawiono teoretyczne wyjaśnienie zagadnień związanych z etiologią, diagnozą i terapią dysleksji oraz pracą z uczniem dyslektycznym. W części drugiej autorzy wskazują, w jaki sposób wykorzystać te koncepcje teoretyczne w praktyce. Wyjaśniają wiele trudności, których doświadczają dzieci z dysleksją ucząc się czytać i pisać. Wskazują również problemy i wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć pracujący z nimi nauczyciele czy psycholodzy.

Sprawdź dostępność pozycji w katalogu on-line

Region

Kraj

Historia Pasymia

Zabytki

Instytucje i organizacje

Copyright © 2015. Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu  Rights Reserved.